POLITYKA PRYWATNOŚCI
PROGRAMU AFILIACYJNEGO HEJO

POLITYKA PRYWATNOŚCI zakręcovnia Emilia Fiedorowicz

Kontaktując się z nami mailowo, wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej lub rejestrując konto w Serwisie program-partnerski-hejo.goaffpro.com przekazujesz nam swoje dane osobowe.  Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest zakręcovnia Emilia Fiedorowicz z siedzibą w Dobrym Mieście, NIP: 7393936971, REGON: 385446878.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych przez Administratora w Serwisie program-partnerski-hejo.goaffpro.com, możesz kontaktować się z nami mailowo na adres: afiliacja@zakrecovnia.pl lub listem tradycyjnym na adres naszego biura: 
ul. Krasickiego 15, 11-040 Dobre Miasto.

Dane osobowe

Dane osobowe są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji czy identyfikator internetowy. Danymi osobowymi nie są informacje, które nie mogą być powiązane z Twoją tożsamością, takie jak na przykład, liczba użytkowników Twojej witryny internetowej lub tego typu podsumowania.

Podanie danych osobowych jest w każdym przypadku dobrowolne, ale może być niezbędne do korzystania z naszych usług w określonych przypadkach opisanych poniżej. Źródłem przetwarzanych przez nas danych osobowych są przede wszystkim osoby, których dane dotyczą.

Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z korzystaniem przez Administratora z usług podmiotów posiadających siedzibę w Indiach, Twoje dane mogą być przekazywane do USA, Niemiec oraz Singapuru, w związku z ich przechowywaniem na serwerach w tych lokalizacjach. Poniżej udostępniamy informacje o przetwarzaniu danych przez serwis Goaffpro:
https://goaffpro.com/policies/privacy
https://goaffpro.com/policies/terms
https://goaffpro.com/policies/dsar

Gromadzenie danych osobowych oraz sposób ich wykorzystania

  1. Niezarejestrowani użytkownicy naszej strony internetowej

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych. Zgodnie ze standardową procedurą, nasze serwery tymczasowo rejestrują dane o połączeniu kontaktującego się z nami komputera, stronach, które odwiedzasz, dacie i godzinie wizyty, dane identyfikacyjne przeglądarki i systemu operacyjnego, jak również strony, z której do nas dotarłeś. Wykorzystujemy też oprogramowanie monitorujące, aby określić częstotliwość korzystania i liczbę użytkowników naszej strony internetowej. To oprogramowanie nie jest wykorzystywane do zbierania danych osobowych ani adresów IP. Dane te nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika, a używamy ich wyłącznie do celów statystycznych oraz do rozwoju strony.

  1. Zarejestrowani użytkownicy naszej strony internetowej

Dane osobowe pobieramy przede wszystkim od osób, które chcą zarejestrować się na naszej stronie internetowej. Dane te są niezbędne do korzystania z opcji dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników i będą przetwarzane w zakresie opisanym w naszym REGULAMINIE WSPÓŁPRACY WYDAWCY W SIECI AFILIACYJNEJ program-partnerski-hejo.goaffpro.com.

Podany podczas rejestracji adres e-mail będzie główną drogą naszej komunikacji – będziemy za jego pośrednictwem kierować do Ciebie komunikaty i informacje, dzięki którym będziesz miał możliwość w pełni wykorzystywać wszystkie funkcjonalności systemu program-partnerski-hejo.goaffpro.com i rozwijania współpracy z reklamodawcą.

Powiadomienia:

– akceptacje lub odrzucenia zgłoszeń do programów partnerskich,
– akceptacje wypłat i dokumentów do zarobionych środków,
– realizacje wypłat na rachunek bankowy,
– informacje o udzieleniu odpowiedzi w dziale pomocy,
– okresowe podsumowania wyników w programach partnerskich,

– powiadomienia dotyczące transakcji sprzedaży,

Wiadomości:

– wstrzymywanie lub zamykanie programu partnerskiego,
– akcje specjalne i kody rabatowe w programach partnerskich
– wydarzenia związane z działalnością zakręcovnia Emilia Fiedorowicz mające wpływ na rozwój współpracy w programach partnerskich,
– aktualizacje w systemie program-partnerski-hejo.goaffpro.com,

– wiadomości o zmianie regulaminu.

Na każdym etapie współpracy możesz wypisać swój adres e-mail z bazy odbiorców Powiadomień i Wiadomości. Aby to zrobić, należy zalogować się na swoje Konto Wydawcy, przejść do ustawień, Preferencji powiadomień i odznaczyć odpowiednią opcję. Możesz też zgłosić nam to mailowo na afiliacja@zakrecovnia.pl.

  1. Osoby nawiązujące kontakt w inny sposób

Przekazujesz nam swoje dane osobowe także kontaktując się z nami w sposób inny niż opisany powyżej (pocztą, mailowo lub telefonicznie). Takie dane będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi, nawiązania kontaktu zwrotnego lub (jeśli tego zażądasz) przedstawienia oferty, a w późniejszym czasie – także zawarcia i wykonania zawartej umowy.

  1. Użytkownicy stron internetowych reklamodawców

Przetwarzamy również (w ograniczonym zakresie) dane osobowe użytkowników stron internetowych należących do naszych reklamodawców. Dane te obejmują wyłącznie dane techniczne, takie jak numer IP urządzenia, numer i wartość zamówienia w sklepie reklamodawcy. Mogą być one wykorzystane do identyfikacji użytkownika wyłącznie w połączeniu z danymi posiadanymi przez reklamodawcę, do których nie mamy dostępu. Ww. dane przetwarzamy jako podmiot przetwarzający, na podstawie umowy zawartej z reklamodawcą i wykorzystujemy je tylko w zakresie opisanym tą umową.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Przekazywanie danych osobowych

Administrator może udostępniać dane osobowe w przypadkach przewidzianych przepisami prawa (np. na wezwanie uprawnionych organów administracji lub policji). Dane osobowe osób, które dokonują na naszą rzecz płatności za pośrednictwem systemów innych podmiotów, mogą być ponadto udostępniane dostawcom usług płatniczych – w celu prawidłowego wykonania zawartej z nami umowy w zakresie dokonania płatności, co należy uznać za prawnie uzasadniony cel Administratora.

Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe także osobom stosownie do tego upoważnionym, czyli pracownikom i współpracownikom zakręcovnia Emilia Fiedorowicz, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków.

Dane mogą być także powierzane innym podmiotom, z którymi współpracujemy w celu prawidłowego wykonywania naszych usług (podmiotom przetwarzającym) na podstawie stosownej umowy powierzenia danych. Podmioty przetwarzające będę korzystać z danych tylko w celach wyznaczonych przez Administratora i będą zobowiązane do stosownego ich zabezpieczenia.

Bezpieczeństwo danych

zakręcovnia Emilia Fiedorowicz podejmuje wszystkie niezbędne środki techniczne i działania w zakresie bezpieczeństwa organizacyjnego w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem lub innym niewłaściwym wykorzystaniem. Twoje dane będą przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest publicznie dostępne. W niektórych przypadkach (np. podczas przetwarzania danych logowania) dane osobowe będą przekazywane w formie zaszyfrowanej. Oznacza to, że komunikacja pomiędzy komputerem a naszymi serwerami jest prowadzona przy użyciu uznanej procedury szyfrowania, jeśli jest ona obsługiwana przez Twoją przeglądarkę. Jeśli chcesz się z nami skontaktować poprzez e-mail, zwracamy uwagę na fakt, że poufność przekazywanych informacji nie jest gwarantowana. Treść wiadomości e-mail może być przeglądane przez strony trzecie.

Korzystanie z plików cookies

„Cookies” to małe pliki, które umożliwiają nam przechowywanie konkretnych informacji dotyczących Ciebie, użytkownika, na Twoim komputerze podczas przeglądania naszej strony. Cookies pomagają nam ustalić częstotliwość korzystania i liczbę użytkowników naszych stron internetowych, a także maksymalne dostosowanie naszej oferty i sprawienie, aby była ona jak najbardziej efektywna dla Ciebie.

Z jednej strony, używamy „Plików cookie sesji”, które są przechowywane tymczasowo i wyłącznie na czas korzystania z jednej z naszych stron internetowych. Z drugiej strony, korzystamy również z „Trwałych plików cookie” służących rejestrowaniu informacji o komputerach, które wielokrotnie odwiedzają naszą stronę internetową. Zawartość trwałego pliku cookie ogranicza się do numeru identyfikacyjnego. Nie przechowuje się imienia i nazwiska, adresu IP ani innych informacji dotyczących Twojej prawdziwej tożsamości, ani nie tworzy żadnych indywidualnych profili dotyczących schematów korzystania przez Ciebie z naszego serwisu.
Korzystanie z naszych ofert jest również możliwe bez plików cookie. W menu Narzędzia/Opcje internetowe w Twojej przeglądarki można wyłączyć zapisywanie plików cookie, ograniczyć je do określonych stron internetowych lub ustawić przeglądarkę tak, aby pokazywała informację w momencie wysłania tego pliku. Można również usunąć pliki cookie z dysku twardego w komputerze w dowolnym momencie (np. Firefox: Narzędzia> Opcje> Prywatność> Pokaż ciasteczka> Usuń ciasteczko / Usuń wszystkie ciasteczka, Internet Explorer: Narzędzia> Opcje internetowe> Usuń historię przeglądania / pliki cookie). Należy pamiętać jednak, że robiąc to należy liczyć się z ograniczoną prezentacją witryny i ograniczoną wsparciem użytkownika.

Administrator korzysta z usług Google Analitycs oraz Facebook Pixel w celach statystycznych i marketingowych.

Prawa dotyczące danych osobowych

Administrator zapewnia Ci możliwość skorzystania ze wszystkich praw przewidzianych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO), tj. z:
a) prawa do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
b) prawa dostępu do swoich danych osobowych,
c) prawa do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych osobowych – gdy z jakiegoś powodu są one nieprawidłowe, niekompletne lub uległy dezaktualizacji,
d) prawa do usunięcia danych („bycia zapomnianym”),
e) prawa do ograniczenia przetwarzania,
f) prawa do przenoszenia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
g) prawa wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych – gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a uzasadniony interes Administratora nie jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
h) prawa do niepodlegania profilowaniu – Administrator nie profiluje danych w rozumieniu przepisów RODO,
i) prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pamiętaj, że skorzystanie z powyższych praw jest ograniczone przepisami RODO.

W przypadku zarejestrowania się w serwisie program-partnerski-hejo.goaffpro.com, w związku z umową współpracy (patrz REGULAMIN WSPÓŁPRACY WYDAWCY W SIECI AFILIACYJNEJ program-partnerski-hejo.goaffpro.com), możesz wyświetlać dane za pośrednictwem Konta Wydawcy, a także uaktualniać swoje dane zgodnie ze stanem faktycznym na dzień aktualizacji danych. Możesz również dochodzić swoich ustawowych praw bezpośrednio w stosunku do nas. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: afiliacja@zakrecovnia.pl

Przestrzegając przepisów o ochronie danych, będziemy również automatycznie usuwać dane osobowe na Twój temat, jeśli znajomość tych danych nie jest już konieczna do realizacji celu, dla którego były one przechowywane lub w przypadku gdy przechowywanie tych danych nie jest dozwolone z innych przyczyn prawnych. W niektórych przypadkach określonych przez prawo (np. ustawowe okresy przechowywania), Twoje dane mogą zostać zablokowane, a nie usunięte.

Pytania i kontakt

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące informacji o ochronie danych lub w sprawie przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem mailowym afiliacja@zakrecovnia.pl