SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA
Z PROGRAMU AFILIACYJNEGO HEJO

SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PORTALU program-partnerski-hejo.goaffpro.com

  1. Załóż konto na stronie: program-partnerski-hejo.goaffpro.com

*Do założenia konta konieczna jest akceptacja regulaminu oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W treści regulaminu zawarta jest umowa o najem powierzchni reklamowej oraz wszelkie inne niezbędne informacje oraz ograniczenia.

  1. Uzupełnij profil o wszystkie informacje, które prosimy – przed wypłatą zarobionych środków będziemy weryfikować wszystkie podane informacje. Zakładane profile podlegają akceptacji przez zakręcovnia Emilia Fiedorowicz.
  2. Polecaj nasz sklep lub nasze produkty. Za każdą skuteczną transakcję sprzedaży naliczona zostanie prowizja w wysokości 3% od wartości brutto sprzedanego produktu.

*Prowizja nie jest liczona od kosztów wysyłki.

*Prowizje liczone są od aktualnych cen w sklepie www.sklep.zakrecovnia.pl tzn. uwzględniają wszelkie obowiązujące promocje i rabaty.

* Prowizja nie jest naliczana od sprzedaży paździerzy oraz włókna.

  1. Gdy na swoim koncie uzbierasz przynajmniej 200 zł prowizji, możesz ubiegać się o wypłatę zarobionych środków. Wypłata odbywa się za pośrednictwem konta PAYPAL. Zastrzegamy sobie prawo do pomniejszenia wypłacanej kwoty o prowizje naliczone przez PAYPAL.
  2. W przypadku osób fizycznych, po zleceniu wypłaty zarobionych środków zostanie wygenerowany rachunek za najem powierzchni reklamowej, tzn. zakręcovnia Emilia Fiedorowicz, jako nabywca usługi sam wystawi rachunek za najem powierzchni reklamowej. Rachunki będą dostępne do pobrania w zakładce dotyczącej płatności. Jeśli w ciągu 7 dni do wygenerowanego rachunku nie zostaną zgłoszone żadne uwagi, rachunek zostanie uznany za zaakceptowany przez drugą stronę umowy.

W przypadku firm, po zleceniu wypłaty środków konieczne będzie samodzielne wystawienie faktury na dane zakręcovnia Emilia Fiedorowicz za usługę wynajmu powierzchni reklamowej.

Wypłata środków nastąpi w ciągu 14 dni od zaakceptowania transakcji, których dotyczy naliczona prowizja oraz od otrzymania rachunku/faktury.

  1. Przychód z najmu powierzchni reklamowej należy rozliczyć podatkowo!
  2. Jako osoba fizyczna masz dwie możliwości – rozliczenie na zasadach ogólnych bądź w formie ryczałtu:

– ZASADY OGÓLNE (Formularz PIT-36 lub PIT-37): W tym przypadku nic nie musisz zgłaszać do Urzędu Skarbowego. Rozliczenie nastąpi dopiero w rozliczeniu rocznym, podczas rozliczania wszystkich swoich przychodów. Podatek odprowadza się, jeśli przekroczono kwotę wolną od podatku (uwzględniając wszystkie źródła przychodów). Ewentualny podatek opłacasz Ty, nie sieć afiliacyjna.

W 2022 kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł.

– RYCZAŁT (Formularz PIT-28): Przychody za afiliację uznane są za przychody z wynajmu swojej powierzchni reklamowej. Dzięki temu możliwe jest rozliczenie tych przychodów w formie ryczałtu. W momencie, gdy wydawca zdecyduje się na rozliczanie ryczałtem, musi zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym – nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu. Następnie należy co miesiąc odprowadzać podatek w wysokości 8,5% od wysokości przychodów uzyskanych w ramach działalności afiliacyjnej oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł.

  1. Jeżeli działania afiliacyjne będziesz prowadzić jako firma, to przychody z najmu powierzchni reklamowej musisz uwzględnić w przychodach swojej firmy.

*Powyższe instrukcje to tylko zarys całego zagadnienia i nie stanowią informacji wiążących. Pamiętaj, że zawsze możesz skontaktować się z lokalnym urzędem skarbowym w celu uzyskania dokładnych informacji.